INSCRICIÓN

.

Será a través da páxina Champion Chip Norte:

Dita inscrición dá dereito a participar na proba, seguro de asistencia sanitaria e de responsabilidade civil, bolsa do corredor, avituallamentos, duchas, xantar e cantos obsequios ou regalos consiga a organización. Unha vez abonada a inscrición non se devolverá o importe da mesma nin haberá posibilidade de anulación.

Haberá un único prazo de inscrición para todas as probas con un desconto para os federados no ano en curso .

 

 1 de Marzo ó 3 de Xuño

Non federados

Trail longo…………………………. 25 €

Trail curto…………………………. 20 €

Trail promo 12 k…………………………. 15 €

Andaina……………………………. 15 €

Federados

Trail longo…………………………. 22 €

Trail curto…………………………. 17 €

Trail promo 12 k…………………………. 12 €

Andaina…………………………….  12 €