INSCRICIÓN

.

Será a través da páxina Champion Chip Norte:

Dita inscrición dá dereito a participar na proba, seguro de asistencia sanitaria e de responsabilidade civil, bolsa do corredor, avituallamentos, duchas, xantar e cantos obsequios ou regalos consiga a organización. Unha vez abonada a inscrición non se devolverá o importe da mesma nin haberá posibilidade de anulación.

Para as tres probas haberá dous prazos de inscrición e un desconto para os federados.

Primeiro prazo do 1 de Abril ó 30 de Abril

Non federados

Trail longo…………………………. 20 €

Trail curto…………………………. 15 €

Andaina……………………………. 10 €

Federados

Trail longo…………………………. 17 €

Trail curto…………………………. 12 €

Andaina……………………………. 7 €

Segundo prazo do 1 de Maio ó 5 de Xuño

Non federados

Trail longo…………………………. 25 €

Trail curto…………………………. 20 €

Andaina……………………………. 15 €

Federados

Trail longo…………………………. 22 €

Trail curto…………………………. 17 €

Andaina…………………………….  12 €